Jste zde: msregion.cz › TECHNOTRASA › Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji

Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji

Projekt TECHNOTRASA financovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Projekt „Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji“, který byl v letech 2012-2014 podporován z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko byl v létě 2014 ukončen a na něj plynule navázal Moravskoslezský kraj svým dotačním programem „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji“. Cílem dotačního programu je podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji za účelem zkvalitňování a rozšiřování služeb turistům. Z tohoto dotačního programu vyhlášeného v roce 2014 měli zástupci technických atraktivit možnost zmodernizovat zázemí vybraných technických atraktivit, např. zlepšit sociální zázemí objektů, umístit odpočívací místa, pořídit cyklistické stojany, revitalizovat expozice objektů atd. V roce 2015 byla vyhlášena nová výzva dotačního programu, z níž budou moci zástupci technických atraktivit čerpat finanční prostředky na zajištění akcí „FAJNE LÉTO 2015“.

Projekt TECHNOTRASA (Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji) financovaný z rozpočtu ROP

Projekt „Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji“ má prezentovat Moravskoslezský kraj (MSK) především jako oblast plnou technických atraktivit a přilákat turisty z celé České republiky k návštěvě technických atraktivit s možností shlédnutí dalších zajímavých turistických míst, které kraj nabízí.

V současné době jsou partnery projektu Agentura pro regionální rozvoj (ARR) a 12 technických atraktivit MSK. Kraj připravuje v rámci projektu „Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji“ a projektu ARR „Stezky technických atraktivit“ velkolepé akce v technických atraktivitách zapojených do „TECHNO TRASY“.

Během víkendů technických atraktivit s názvem „FAJNE LÉTO“ probíhá během letních měsíců lákavý program. Tyto víkendové akce pořádané MSK navazují na projekt Slezského vojvodství s názvem „Stezka technických památek Slezského vojvodství“ („Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego“), v rámci něhož Slezské vojvodství připravuje každoročně unikátní akci zvanou Industriada (pro návštěvníky technických památek zařazených do Stezky technických památek Slezského vojvodství jsou připraveny prohlídky technických atraktivit a lákavý program). Mediální kampaň na podporu projektu ARR je zaměřena nejen na hlavní letní víkendové akce „FAJNEHO LÉTA“ (kulturní a společenské akce na každém objektu zařazeném do „TECHNOTRASY“), ale také na zvýšení povědomí o technických atraktivitách v MSK a technických atraktivit obecně. Projekt je podpořen rozhlasovou kampaní, bannerovou kampaní, virálními spoty, billboardy, Facebookem, fotobankou, trhacími a nástěnnými mapami prezentujícími Moravskoslezský kraj a jeho technické atraktivity, soutěžními pasy (výhry na základě počtu navštívených technických atraktivit a získaných razítek pro jednotlivce i pro soutěžící školy).

Kontakt

  Technotrasa pro RODINY